tirsdag, november 03, 2020

Det levende vannet


 Et ord fra Skriften har levd sitt eget liv i meg en tid nå. Vi finner det hos Johannes: 'Den som tørster, skal komme til meg og drikke.' (Joh 7,37) 

Tilfredsheten vi søker, finnes bare et sted - hos Jesus. 

Det kan høres klisjeaktig ut, men er egentlig en djup åndelig sannhet. Kanskje vi må gå åndelig konkurs før vi forstår dette? Vi mennesker forsøker jo å tilfredstille våre behov for både det ene og det andre på så mamge forskjellige behov, men sakte, gjenom ulik erfaringer vi gjør oss i livet, oppdager vi at det finnes kun en som kan fylle våre lengsler og som er våre lengslers mål: Jesus.

Bare Ham kan mette oss.

Gi oss levende brød og levende vann. 

Den som tørster, komme til Jesus - og drikke.

Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.

Ingen kommentarer: