fredag, november 20, 2020

Åpenbaringsbokens syvtalls-mønster


 

Som jeg har nevnt på bloggen er det en gammel tradisjon at man i tiden før advent leser Johannes Åpenbaring. Derfor er denne boken min åndelige lesning for tiden. Man skal ikke lese veldig mye før man oppdager at Åpenbaringen er full av sumbolikk, hvor også tall spiller en viktig rolle. For eksempel 7 tallet. Jeg har funnet ut at Johannes nevner, og det er sikkert flere:

Syv menigheter: 1,4 og v.11 og 20; 2,3

En bokrull med syv forseglede segl: kapittel 5-6

Syv basuner: kapittel 8-9

Syv vredesskåler: kapittel 15-16;171 og 21,9

Syv lysestaker: 1,12 og v.13+20; 2,2

Syv ånder: 1,4; 3,1; 4,5; 5,6

Syv løfter til de som seirer - overvinnerne: kapittel 2-3

Syv horn: 5,6

Syv øyne: 5,6

Syv stjerner: 1,16 og v.20; 2,1 og 3,1

Syv engler for de syv menighetene: 8,2 og v.6;15,1 og v.6,7 og 8.

Syv tordener: 10,3-4

Syv kroner:12,3

Syv plager: 15,1 og v.8-9 og 21,9

Syv fjell: 17,9

Syv konger: 17,10-11

Syv hoder: 12,3; 13,1; 17,3bog v.7 og 9.

Syv saligprisninger: 1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7 og 22,14

Syv personligheter: Kvinnen, Barnet, Den røde drage, Det syvhodede udyret, Den falske profet, Erkeengelen Mikael og Lammet: kapittel 12-13

Syv år med dom: 11,3; 12,6 og v.14; 13,5

Syv 'Jeg Er': 1,8 og v.11,17-18; 21,6; 22,13 og v.16

Syv doxologier i himmelen: 4,9-11; 5,8-13; 7,9-12; 11,16-18; 14,2-3; 15.2-4; 19,1-6

Syv nye ting: 20,21

Ingen kommentarer: