torsdag, november 19, 2020

Hva har du å gi meg?


 Hl. Hieronymus hadde en gang en visjon av Kristus som spurte ham: «Hieronymus, hva har du å gi meg?»

Hieronymus svarte: «Jeg kan gi deg min litterære produksjon, Herre.»
Kristus sa at dette ikke var nok.
Hieronymus la da til: «Jeg kan gi Deg da, at jeg lever mitt liv i askese og bot.»
Men Kristus svarte igjen: «Nei, det er heller ikke nok.»
Fortvilet spurte da Hieronymus: «Herre, hva er det da mer jeg kan gi deg?»
Da svarte Kristus: «Gi meg dine synder, Hieronymus.»
Hl. Hieronymus (331-419)

Kilde: Ortodoks kristendom. Brukt med velvillig tillatelse.

Ingen kommentarer: