tirsdag, november 24, 2020

Samarbeide mellom britiske og ukrainske baptister om kirkeforståelse i lys av endetiden

Et samarbeid mellom britiske og ukrainske baptister har resultert i en internasjonal konferanse og en viktig ny bok om baptistens historie og misjon.                                                                                            

En internasjonal teologisk nettkonferanse fant sted med temaet "Eschatological Community: Faith, Ministry, and Prophetic Witness in a Changing World" 5. oktober 2020. Konferansen ble organisert av European Baptist Federation, East European Institute of Theology, the Fellowship of European Evangelical Theologians, Odesa Theological Seminary, Spurgeon's College og Anabaptist Mennonite Network (UK). Mer enn 100 mennesker fra hele verden deltok                                                          

Under konferansen ble spørsmål diskutert om Kirkens selvforståelse som eskatologisk samfunn, Kirkens profetiske vitne midt i den teknokratiske sivilisasjonskrisen og Kristi eskatologiske tilstedeværelse i liturgisk praksis. Det ble også smtalt om utfordringene teologisk utdanning skaper i sammenheng med en verden i rask endring.

Blant presentatørene var fremtredende internasjonale og nasjonale baptistteologer og kirkesamfunnsledere, inkludert Tony Peck, Keith Jones, Ian Randall og Anthony Cross.

Det er ikke tilfeldig at konferansen fant sted 5. oktober. Den dagen var det nemlig 70-årsdagen til den velkjente ukrainske baptistteologen, historikeren og pedagogen, Dr Sergii V. Sannikov. Derfor var et av hovedformålene med konferansen å feire honnørens livsreise og kreative prestasjoner.

I erkjennelse av Sergii Sannikovs betydelige bidrag til utviklingen av baptist- og evangelisk teologi som helhet, gikk presentatørene i dialog med hans syn på kirkens natur, formålet med misjon og tolkningen av den østeuropeiske evangeliske tradisjonen. Papirene som ble presentert er en del av en bok som ble presentert under konferansen med tittelen Encountering the Mystery: Essays in Honor of the 70th Birthday of S. V. Sannikov. Redaksjonen er Oleksandr Geichenko, Taras Dyatlik, Mary Raber, Joshua Searle og Roman Soloviy.

Rundt en tredjedel av boka er på engelsk, inkludert det viktige biografiske kapitlet, som ville være av spesiell interesse for britiske baptister.

Arrangørene av konferansen håper at denne hendelsen og utseendet til boken ikke bare vil stimulere teologisk tanke, men også tjene som en påminnelse om at det er viktig å dyrke aktiv takknemlighet, hukommelse og anerkjennelse. Ingen er glemt av Gud; derfor må vi heller ikke glemme menneskene som har bidratt til vår åndelige, intellektuelle og profesjonelle dannelse.

For kirken er ikke bare et fellesskap av tro, tjeneste og profetisk vitne, men også et fellesskap med minne som i århundrer har bevart minnet om hennes hellige, martyrer og lærere. Ved å huske våre forgjengere med takknemlighet, erkjenner vi oss selv ikke bare som medlemmer av lokale menigheter eller tilståelsesgrupper, men også en del av den store tradisjonen for tro. Innenfor rammen av denne tradisjonen finner vi solid grunn for å skjelne den moderne verden i profetisk lys og se fremover med håp

Fra Baptist Times/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)


Ingen kommentarer: