onsdag, november 04, 2020

Rick Joyner alvorlig syk av Covid 19


Den høyt profilerte amerikanske forkynneren Rick Joyner er blitt alcorlig syk av Covid-19. I en personlig melding ofentliggjort på Facebook, skriver Joyner at han at 'kampen mot Covid 19 var langt vanskeligere enn jeg hadde forventet' og legger til: 'personlig kjenner jeg ikke til noe mer utfordrende.'

Rick Joyner beskriver videre at han nå er igjennom det verste, men at det å gå tvers over rommet føltes som å klatre Mt.Everest og at energinivået var på to prosent.

Rick Joyner takker for alle som har bedt for ham, og forteller at han aldri før har opplevd at han er blitt båret av forbønn på en slik måte som nå.

Rick Joyners opplevelser står i skarp kontrast til kristne som sprer desinformasjon på sosiale medier om at Covid 19 er 'som en vanlig influensa' eller at 'influensa er farligere enn Covid 19', eller som til og med vil ha det til at Covid 19 'ikke eksisterer' og som bruker mye tid på å kritisere myndighetene for beskytte befolkningen gjennom restriksjoner og smittevernsregler.

Ingen kommentarer: