lørdag, november 07, 2020

Bønnevekkelsen i 1857


 Det skjedde i forskjellige deler av Amerika i 1857

Kirkene hadde i lang tid mistet i gjennomsnitt 90 prosent av medlemmene og kirkegjengerne. Folk hadde mistet tilliten til forkynnere og prester. De rike hadde stor suksess. Industrien blomstret. Det var penger, men samtidig tusenvis av arbeidsledige i fattigdom.

Jeg har lest en bok som beskriver dette. Det var da en 48 år gammel mann tok initiativet til å invitere til bønn. Han hadde en idé om å skaffe fagfolk på alle nivåer og ikke ha flere "bønnemøter" enn en time. Ingen fikk snakke eller be i mer enn maksimalt fem minutter. Det var en tretthet av mye snakk og lange taler fra forkynnere.

Visjonen ble realisert over hele Amerika, og folk samlet seg for en times bønn i lunsjpausen. Etter en stund ble kirkene fylt, lager og alle rom ble åpnet. Det ble en massebevegelse med orden, disiplin. Ikke plass til lange oppsett. Alle måtte følge fem-minuttersregelen.

Vekkelseshistorien skildrer hvordan millioner ble grepet av den vekkelsen. Et resultat var at slaveri opphørte. Sosial rettferdighet ble etablert.

Vekkelsen er beskrevet i en bok med tittelen "History of American Revivals" skrevet av Frank G. Beardsley (1904).

Jeg husker at Lewi Pethrus ofte snakket om den perioden som et eksempel verd å wtterfølge.

- Stanley Sjöber

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: