onsdag, november 18, 2020

Profetisk: Beredskapslagre


Endelig skjer det noe! Observante lesere av bloggen min vil nok ha merket seg at jeg gjentatte ganger gjennom årene har skrevet om beredskapslagring av mat- og medisiner. For meg har dette vært et profetisk kall Herren ga meg or flere år siden og det har ligget tungt over meg: en oppfordring til norske forbedere om å be for Norge og den svært sårbare situasjonen vårt land befinner seg i. Flere har respondert på dette forbønnskallet, og gitt gode tilbakemeldinger på det. For det er ingen tvil om at Norge er svært sårbart om vi skulle få en internasjonal krise, enten en stor ulykke eller krig. 

Men nå skjer det noe! Både generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, og Senterpartiets leder, Trygve Slagsvoll Vedum, tar bladet fra munnen. Vedum advarer om at den neste krisen vi står overfor kan være en matkrise, mens Stoltenberg på sin side mener at den norske regjeringen har hatt en naiv holdning til beredskap. 

I et intervju med Dagbladet denne helgen uttrykte NATOs generalsekretær stor bekymring for en for svak beredskap i NATOs medlemsland i møte med dagens pandemi. Stoltenberg manet medlemslandene om å styrke sin beredskap for mat, medisiner, medisinsk utstyr og kritisk infrastruktur.

Stoltenberg sa det rett ut: 'Vi må hindre at en helsekrise blir en sikkerhetskrise'.

NATOs generalsekretær advarte også mot å gjøre seg avhengig av leveranser fra land som Kina.

Trygve Slagsvoll Vedum blir også intervjuet av Dagbladet. Vedum er like tydelig som Stoltenberg:

'Vi må ha beredskapslagre og en plan for det utenkelige. Det er historieløst å ikke ha buffere. Vi betaler også brannforsikring selv om bi håper vi aldri får bruk for den. Stoltenbergs budsskap treffer også Norge, spesielt fordi vi har så stor import av mat. Vi produserer 50 prosent av det vi spiser selv. Senterpartiet har tatt opp flere ganger i Stortinget at vi er for sårbare, og at vi har for lite beredskapslager av samfunnskritiske ting.'

Nå vil Vedum og Senterpartiet opprette kornlager for minst seks måneder. Få på plass avtaler mellom private bedfrifter og staten om produksjon av medisiner og medisinsk utstyr i en krise. Sikre nasjonalt eierskap til nøkkelbedrifter og naturressurser og nedsette en totalberedskapskommisjon.

Jeg vil gjerne oppfordre alle som ber for Norge on å gjøre Vedums ønskeliste til et prioritert bønneemne. Herren ga drømmer til Farao om sju fete og sju magre år. Det førte til at patriarken Josef bygget beredskapslagre i Egypt, noe som igjen førte til at både Egypt og Israel ble reddet når hungersnøden kom. Taler Herren på nytt om magre år som ligger foran oss? 

Ingen kommentarer: