torsdag, november 05, 2020

Politiet bevæpner seg - be for Norge


Fra og med i dag, 5.november, og inntil videre har Politidirektotraatet bestemt at politiet skal bevæpne seg. Begrunnelsen er at trusselen fra ekstreme islamister har økt. Men Politiets sikkerhetstjeneste beskriver også et foruroligende bilde knyttet til trussel fra høyreekstremister. PST mener det er 'sannsynlig' at et eventuelt angrep, motivert av ekstrem islamisme, vvil bli utført av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det foreligger ingen konkrete trussler mot Norge, men politidirektøren mener at trusselen fra ekstreme islamister har blitt skjerpet siden i sommer.

Dette skjer samtidig med at det er sterkt økende koronasmitte i landet, og Regjeringen innfører nye skjerpede smittevernstiltak.

I denne vanskelige situasjonen for Norge oppfordrer jeg mine lesere til alvorlig å søke Gud og be inderlig til Gud for landet vårt. Be for Kongen og hans hus, Storting og Regjering, politi, forsvar og våre helsemyndigheter og helsepersonell.

Ingen kommentarer: