mandag, november 16, 2020

Djupt rotfestet i Jesus


 "Derfor har jeg også søkt tilbake til våre felles røtter i oldkirken og i middelalderen, til den arven vi alle deler og som gir en forbausende  tydelig veiledning i å være kirke på en måte som vi kan stå sammen om. Våre fedre og mødre gir ingen tips om tiltak og metoder, men bidrar som eldre slektninger med kloke synspunkter på hva som er vesentlig. Ikke før vi har funnet tilbake til en tydelig identitet som kirke, og kan svare på spørsmålet om hvem vi er, kan vi finne arbeidsformer som gir et uttrykk for kirkens innerste vesen . og ikke en måte vi skjuler vår indre forvirring på.

Derfor har jeg framfor alt villet søke nærmere Jesus selv for å la lyskretsen rundt ham belyse den selsomme blanding av syndere og hellige som kalles hans kirke. Det er slik den må være: Jo tydeligere vi ser hvem Jesus er, desto tydeligere ser vi hva kirken er. Jo mer vi fjerner oss fra hans umiddelbare nærhet og prøver å løse diverse delproblemer, desto mer famler vi i blinde, lenger og lenger fra hverandre. Jo nærmere vi kommer det urkristne evangeliet, desto lettere faller også de enkelte spørsmål på plass. Det er i sentrum vi møtes."

- Magnus Malm i: I lammets tegn. Luther forlag 1996, side 7-8

Ingen kommentarer: