tirsdag, november 17, 2020

Herren er vårt lys - måneden Kislev


I går ettermiddag trådte vi inn i den hebraiske måneden Kislev som er den niende måneden i det jødiske året. Denne måneden varer frem til den 15.desember, og den 25.dagen i denne måneden starter Hannukah - lysfesten. Måneden Kislev nevnes med navn både i Nehemja 1,1 og Sakarja 7,1. Selve navnet betyr tillit, sikkerhet og håp. 

Denne måneden er en påminnelse fra Herren om hvor vår virkelige tillit, sikkerhet og håp ligger. Alt dette finnes bare i Ham. Det er i tider som vår, med så mye mørke og fortvilelse, at det avdekkes hvem vi har satt for tillit til, hvem som er vår trygghet og sikkerhet og hvem som er vårt håp. Det handler ikke så mye om hva som om hvem! Når alt kommer til alt er det bare Herren som er vårt håp, vår sikkerhet og vårt håp.

"For Herren skal være et evig lys for deg." (Jes 60,20)

Herren selv vil gjerne vise seg at Han er til å stole på. 

Bibelsk håp handler ikke om ønsketekning. Nei, HERREN er vårt LEVENDE håp:

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til ET LEVENDE HÅP ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde." (1.Pet 1,3)

Ingen kommentarer: