fredag, november 27, 2020

Pavens hoffpredikant takker nei til å bli biskop - vil forbli en enkel prest


Pavens 'hoffpredikant', Raniero Cantalamessa, kjent fra pinsevennenes sommerfestival på Hedmarktoppen, takker nei til å bli utnevnt til biskop. Han vil forbli 'en enkel prest' og 'kunne dø i min fransiskaner-habitt.' 

'Jeg har bedt paven om dispensasjon fra den episkopale ordinasjonen', uttalte 86-åringen som er kapuchianermunk, en gren av franiskaner-ordenen, i et intervju med bispedømmet Riei. Intervjuet ble offentliggjort 17.november.

“Biskopens jobb er å være hyrde og fisker. I min alder kunne jeg gjøre lite som en 'gjeter', men det jeg kunne gjøre som en 'fisker' kan jeg fortsatt gjøre ved å kunngjøre Guds ord. Jeg har også et ønske om å dø i min franciskanske vane ”, forklarte Cantalamessa med hensyn til hans beslutning om ikke å motta ordinasjon som biskop - et skritt som i kanoniske lovens øyne ville ha plassert ham utenfor hans orden.

'Derfor takker jeg Gud og paven, vil jeg kunne fortsette å leve livet mitt som vanlig, forkynne innenfor de grenser som min alder pålegger, og på dette tidspunktet av pandemien, og bo der jeg bor og mens jeg fremdeles tilhører den generelle kuria for kapucinerne i Roma.'

Raniero Cantalamessa lever det liv han preker.

Ingen kommentarer: