tirsdag, november 17, 2020

20 beskrivelser av Herren i Åpenbaringen

20 beskrivelser av Herren funnet i de tre første kapitlene av Johannes' åpenbaring. Det er viktige mysterier og åpenbaringer som vi skal fullt ut låse opp i vår generasjon som involverer disse dype proklamasjonene og sannhetene.

1. Han som er og som var og som kommer.

2. Det trofaste vitne.

3. Den førstefødte av de døde.

4. Herskeren over kongene på jorden.

5. Alfa og Omega.

6. Den Allmektige

7. Den første og den siste.

8. Den levende.

9. Den Ene som var død men som nå lever for evig.

10. Den Ene som holder de syv stjener i sin høyre hånd.

11. Den Ene som vandrer blant de syv lysestakene av gull

12. Den ene som har det toeggede sverdet

13. Guds Sønn med øyne som flammer og med føtter som bronsje.

14. Den Ene som har De syv Guds Ånder og De syv stjerner

15. Han som er hellig

16. Han som er sann

17. Han som har Davids nøkler

18. Han som er Amen

19. Det trofaste og sanne vitne

20. Guds skapelses begynnelse.

- Paul Keith Davis (bildet)

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: