mandag, november 09, 2020

Ditt eget mysterium


 Gud har avslørt sitt vesens hemmelighet. Alt er i ham, også ditt eget vesens hemmelighet. 

Hvis Treenighetens mysterium ikke gir deg noen særlig glede, er det kanskje fordi du betrakter det utenfra. Det som gir Treenigheten sitt dypeste innhold for deg, er at du ikke står utenfor den. Du er innesluttet i den.

Treenighetens mysterium kan aldri skilles fra inkarnasjonens mysterium. Når Sønnen blir menneske og trer inn i tiden, er det nettopp for å trekke mennesket inn i Treenighetens liv.

I den grad du er i Sønnen og lever av hans liv, blir du født av Faderen. Du blir som Sønnen, gjennomlyst og gjennomstrømmet av Den Hellige Ånd. Hvis du lar deg pode inn i Kristus, det sanne vintreet, da blir du Faderens barn og Åndens redskap.

Treenighetens mysterium er ditt eget mysterium. Det dypeste i deg er ikke en skremmende, ukjent virkelighet. Hvis du går inn i ditt eget, uutforskede indre, er det Treenigheten du nærmer deg. Du er innelukket i Guds eget liv, hans livsrytme er din egen sanne livsrytme.

Hvis du har forstått noe av dette, da er ikke Treenighten noe abstrakt og uforståelig for deg. Kjærlighetsforholdet mellom Faderen, Sønnen og Ånden blir mening og mål for alt det du er og gjør.

Hele ditt kristne liv skjer i Treenighetens evige omfavnelse.

- Wilfrid Stinissen: I Gids tid. Verbum 1994, side 326.

Ingen kommentarer: