mandag, november 23, 2020

Britiske kirker har skaffet tilveie over fem millioner måltider i måneden under pandemien

Kirker over hele Storbritannia har sørget for over fem millioner måltider pr. måned underr korona-pandemien så langt. Det viser en helt ny rapport.

Rapporten, utgitt av YourNeighbour, antyder at mange av disse måltidene har blitt gitt til frontlinjearbeidere, de som holdr seg skjermet hjenne og enkeltpersoner som var for flau til å be om hjelp.

YourNeighbour har vært en britisk svar fra kirkene på utfordringene fra Covid-19. I løpet av seks uker etter nedstegningen begynte grunnleggerne å bygge et nettverk av over 1100 kirker med kirkesamfunn, inkludert Church of England, Salvation Army, Baptists Together, Assemblies of God, Vineyard og Methodist Church.

Den nye rapporten, The Church in Lockdown, fremhever en rekke områder der kirker har vært aktive i å svare på de nødsituasjonene som føltes over hele landet.

Et av nøkkelområdene har vært dets respons på krisen når det gjelswr matfattigdom, som har blitt fremhevet gang på gang i 2020 med den økte etterspørselen etter matbanker og advokatarbeidet som gjøres av høyt profilerte talspersoner som Marcus Rashford. Rapporten anslår at kirker over hele Storbritannia har levert mer enn 5 millioner måltider per måned under koronaviruspandemien.

Tim Pikington, direktør for YourNeighbour, sa: 'Under låsingen har vi sett en bemerkelsesverdig respons fra den britiske kirken, bygningene ble stengt, men menigheten i form av mennesker var åpen. Kirken reagerte raskt og kreativt.

'I tillegg til at kirker som tilbyr, det vi anslår å være mer enn fem millioner måltider per måned til de som trenger det, har de også spilt en viktig rolle i å tilveiebringe hjelp for følelsesmessige og åndelige behov gjennom støtte fra pastorer og veiledning når det gjelder sorg, og vold i hjemmet. '

Rapporten nevner spesielt West End Baptist Church i Wiltshire, som forsøkte å takle digital fattigdom ved å pusse opp og distribuere bærbare datamaskiner gjennom lokale skoler, slik at vanskeligstilte elever kan fortsette å ta del i læreplanen.

Rapporten viser at 90 prosent av de undersøkte kirker støttet utsatte på en eller annen måte, med 58 prosent som ga nødmat, 57 prosent som ga vennetjenester til eldre og isolerte, og nesten halvparten av de undersøkte kirkene startet et nytt samfunnsengasjement. under pandemien.

Ingen kommentarer: