tirsdag, november 24, 2020

Sverige med massiv bønnestøtte fra Tanzania og andre afrikanske land


Søndag ba Sverige med bønnestøtte fra bedere i Tanzania om Guds inngripen i forbindelse med korona-epidemien. Gjennom årene har det blitt knyttet sterke bånd mellom svenske og tanzanianske forbedere. Søndag ble det bedt for Sverige på mer enn 3000 steder i Tanzania. Den massive forbønnsstøtten fra Tanzania ble beskrevet i en video som misjonæren Bengt Klingberg, som er utsendt fra pinsemenigheten i Jönköping, delte på Facebook. 

Men det var ikke bare i Tanzania det ble bedt for Sverige. Svenskene fikk også bønnestøtte fra forbedere i Kenya, Uganda, Sør-Sudan, Burundi, Rwanda, Kongo, Zambia, Mosambik og Swaziland.

Bak det nasjonale bønneinitiativet i Sverige i helgen sto Svenska Kyrkan, Equmeniakyrkan, Frelsesarmeen, EFK, Pingst, Trosbevegelsen, EFS, Den katolske kirke, Den syrisk-ortodokse kirken og Svenska Alliansmissionen med flere.

Det arbeides med et lignende norsk bønneinitiativ i forbindelse med korona-epidemien, som jeg har tatt initiativ til.

Ingen kommentarer: