fredag, november 06, 2020

Munken fra Siljan - om åndelig veiledning, del 2


Munken fra Siljan, Evagrios, (bildet) som jeg skrev om i går gikk under flere navn, som hver på sin måte karakteriserte ham: 'Guds seer', 'mystikeren', 'poeten'. Mange - vi snakker om tusener - søkte hans åndelige veiledning. De som møtte ham forteller om en levende karismatiker, med milde øyne som så tvers gjennom deg. 

Her er en av hans tekster, som jeg har oversatt til norsk for aller første gang. Les sakte, disse tekstene inneholder åndelige brådjup:

Å sjel, du som er trøtt og lei deg av mange ting som du av høflighet helst ikke vil nevne. I stedet holder du dem i deg, og ikke ønsker å fornærme, skade eller skandalisere noen annen sjel rundt deg - fra nær eller fjern. Du, rastløs sjel, som søker fred, løp til den korsfestede, den saktmodige Jesus; knele foran ham med ulykke. Fortell ham følgende ord med mot, sakte, rent og ærlig, og med standhaftig tro på at du vil bli hørt:

Herre min Jesus, ydmyk og ydmyk i hjertet, jeg ber hjertelig og ber deg:

Frigjør meg fra ønsket om å bli beundret av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å bli elsket av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å bli oppsøkt av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å bli hedret av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å få skryt av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å bli foretrukket av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å gi råd til andre.

Frigjør meg fra ønsket om å få ros av andre.

Frigjør meg fra ønsket om å bli tatt vare på av andre.


Frigjør meg fra frykten for at de vil ydmyke meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil spotte meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil avvise meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil baktale meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil glemme meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil fornærme meg.

Frigjør meg fra frykten for at de vil mistenke meg.


En ny tekst publiseres i morrgen.

fortsettes

Ingen kommentarer: