søndag, november 22, 2020

"Bønn er snadder"


 I går gikk mye av tiden min til å tenke på den hellige Nilos av Ancyra eller Ankara, også kjent under tilnavnet 'asketen', og hans undervisning om bønn. I den finnes det brådjup vi som kristne i det 21.århundre har svært mye å lære av. Som disse to utsagnene, her i min oversettelse: 'Bønn er født av mildhet og mangel på sinne. Det gir sjelen glede og nytelse; det beskytter mennesket mot sorg og depresjon... Akkurat som brød er mat for kroppen og dydene er mat for sjelen, så er maten for sinnet (nous) åndelig bønn,' Tenk å snakke om bønn som 'glede og nytelse'. Det er som å høre Håkon Fagervik snakke om bønn som 'snadder'. 

Nilos, var en åndelig veileder og lærer, på 400-tallet. Men først og fremst var han en beder. Han er den tidligste forfatteren vi kjenner som anvendte Jesusbønnen i sin sjelesorg. Han anbefalte nettopp denne bønnen som et effektivt våpen mot det onde og den onde. I brev han skrev om Jesusbønnen, legger Nilos vekt på at det ikke er den enkeltes prestrasjoner som gir modenhet, men det er Den Hellige Ånd som forvandler mennesker og som fører til den modenheten som svarer til Kristi fylde.

Men Nilos var ikke bare opptatt av bønnen, men også den åndelige veiledningen, og også på det området er han like brennende aktuell for vår tid som han er det om bønnen:

'Hvis vi hadde en djupere innsikt i den åndelige verdens realiteter, ville vi ikke så lett nli tiltrukket av det denne verden har å tilby,' skriver han.

De som skulle drive med åndelig veiledning måtte være bønnens mennesker, og erfarne mennesker, mente Nilos.

Selv var Nilos åndelig veileder både for biskoper, prester, lekmenn og kommuniteter. I hans skrifter finnes det blant annet et lengre avsnitt om forholdet mellom en åndelig veileder og dennes elev. Der retter Nilos skarp kritikk mot selvoppnevnte ledere som "har påtatt seg rollen som åndelige veiledere, ikke for andres beste, men for å tilfredsstille sitt eget ego". Han hadde lagt merke til lettsindigheten i monastiske kretser: "Hvem ville ikke le når han ser noen som i går serverte på vertshuset, i dag gir seg ut for å være dydens lærere med en sverm av elever rundt seg".

I morgen publiserer jeg en oversettelse av noe av det Nilos har skrevet om bønn. Jeg tror det er første gangen disse tekstene gjøres tilgjengelig på norsk.

Ingen kommentarer: