søndag, desember 18, 2016

Om å være ydmyk og trygg

"Når vi ser på stjernene og lar tankene vandre til de mange galaksene, så kjenner vi oss så små og ubetydelige at alt vi gjør, sier eller tenker virker helt meningsløst.

Men om vi ser inn i sjelen og lar tankene vandre inn i de endeløse galaksene i det indre livet, blir vi så store og verdifulle at alt vi gjør, sier eller tenker får stor betydning.

Vi må hele tiden se begge veier for å bli ydmyke og trygge, humoristiske og alvorlige, lekne og ansvarsbevisste. 

Ja, mennesket er svært liten og svært stor. Det er spenningen mellom disse som holder oss åndelig våkne."

Henri Nouwen i "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: