mandag, desember 19, 2016

Nå er det lov å velge bort et friskt tvillingfoster

Vi har flyttet en ny grensestein i Norge i dag. Mors mage er blitt et enda mer utrygt sted for et lite barn. Stortingsflertallet - Ap, Høyre, Fr.P og Venstre, har sørget for at det vil være mulig med fosterreduksjon av et eller flere friske fostre. Da fosterdrapsloven ble vedtatt i 1975 var ikke dette medisinsk mulig. Det er det nå.

En fosterreduksjon innebærer at kvinner som er gravide med friske tvillinger, kan få utført abort på ett av fostrene.

Senterpartiets Kjersti Toppe og Olaug Bollestad fra Kr.F fremmet et forslag om å endre loven om svangerskapsavbrudd hvor det presisert at fosterreduksjon ikke ble tillatt, men dette fikk ikke flertall.

Det som har skjedd i Stortinget i dag viser til fulle det forfall som har skjedd i det norske samfunnet de senere årene, hvor et menneskeliv blir mindre og mindre verd. Nå skal til og med friske fostre velges bort fordi foreldrene ikke ønsker mer enn et barn. Man har ikke lyttet til hva mange tvillinger sier som forteller hvor knyttet de er til sin søster eller bror.

Kyrie eleison!

Ingen kommentarer: