fredag, desember 09, 2016

Personlig vekst

Når jeg ser tilbake på den erfaringen jeg har ervervet meg gjennom L'Arche, så har jeg oppdaget fire prinsipper som er nødvendig for menneskelig vekst og godt medvandrerskap:

1) Virkelighetens prinsipp: å omfavne tingene som de virkelig er, og ikke være konstant sint på dem, men heller se etter det som er positivt i dem. Ikke for å være knyttet til forutinntatte ideer og særlig ikke til fordommer og teorier. Å gjenkjenne i oss selv våre blinde flekker og forsvarsmekanismer som hindrer oss i å se virkeligheten, og som fører til at vi fornekter den. Å elske og leve i det nåværende øyeblikket i den virkeligheten som er gitt.

2) Vekstens prinsipp: livet er i bevegelse, i utvikling. Det er ting vi ikke kan gjøre i dag på grunn av våre begrensninger, vår ungdom, vår frykt. Men i morgen, eller med tiden, vil ny styrke vokse frem i oss. Vi er i en prosess av endring; andre endres også. Vi må vite hvordan vi skal vente tålmodig. Vi må vite hvordan vi skal bli venn med tiden.

3) Til slutt prinsippene som handler om næring og om endelig virkning. Hensikten med all menneskelig vekst er åpenhet mot andre, til Gud, til verden; å oppdage vår felles menneskelighet; å arbeide for en verden der det er mer fellesskap og medfølelse mellom mennesker. Men for at hvert menneske skal velge det rette trenger det god næring for å oppnå dette målet. Vi må gjøre gode valg.

Jean Vanier (bildet) i Our Journey Home. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: