søndag, desember 25, 2016

Hanukkha, jul og lys

Våre trosrøtter er jødiske og i år kommer dette oss nærmere nå i julen enn ellers, for omtrent samtidig med at vi feirer når julehøytid feirer våre jødiske venner Hanukkah, en festlig lyshøytid med god mat, dans, leker og gaver.

Bakgrunnen for Hanukkah eller Chanukka, daterer seg tilbake til 160 tallet før Kristi fødsel. Juda var på denne tiden under det selukidiske riket, med sitt sentrum i Syria. Kongen i dette riket, Antiochus IV Epifanes, ville utrydde det jødiske livet og dens røtter, og gjøre sine undersotter til grekere. For å oppnå dette satte han opp et alter til den greske guden Zevs i tempelet i Jerusalem og på den måten vanhelliget han det. Samtidig forbød han jødene å ofre brennoffer, feire sabbat eller omskjære sine barn. Når jødene i Jerusalem ble beordret til å ofre til avguden i Tempelet, vegret presten Matthatias å utføre befalingen. Dette skulle bli utgangspunktet for det som skulle gå under navnet Makkabeeropprøret. Opprøret skulle bli ledet av presten selv og hans fem sønner. Og de skulle få stor oppslutning blant jøder flest.

Makkabeerne flykter opp i fjellene. Herfra leder de opprøret mot den langt mer overlegne syriske hæren. Syrerne mobiliserer hele 60.000 mann. Tre år skulle det ta før makkabeerne hadde erobret Tempelet tilbake, renset det for de vanhellige ritene til avgudsdyrkerne og gjeninnført den jødiske tempeltjenesten.

Dette fant sted den 25 dagen i måneden Kislev.

Det var i denne forbindelse det skjer et under. Historien er som følger:

Når den eldste sønnen til presten, Judas, og makkabeerne var ferdige med å rense tempelet ville de tenne det evige lyset, det som kalles N'er Tamid - og som finnes i hvert eneste troende jødiske hjem - fant de bare en liten krukke med olje. Ikke mer olje enn til en dag. Oljelampen ble tent og det skjedde et mirakel. Den lille mengden olje varte i åtte dager, så lenge det tok å lage ny olje.

Det er laget en egen Hanukkha lysestake som tar åtte lys. En for hver dag under høytiden. Man begynner fra venstre og tenner så et lys for de åtte dagene denne lyshøytiden varer. I år kan vi altså både feire Frelserens komme gjennom vår egen julefeiring, og vi kan del i Hanukkah høytiden. Begge høytider handler om lys. Og om mirakler!

Ingen kommentarer: