søndag, desember 04, 2016

Engler som fullbyrder Hans ord

Lørdagens tidebønn midt på dagen var hentet fra Salme 103. Et par vers festet seg spesielt hos meg og fulgte meg videre gjennom dagen:

"Lov Herren, dere hans engler, dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, idet dere lyder hans ords røst! Lov Herren, alle hans hærskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil." (v.20-21)

Jeg tenker på alle englene som er på oppdrag i forbindelse med Jesu fødsel. Både i forbindelse med forberedelsene til Guds menneskevorden, det vi kaller inkarnasjonen, og ikke minst julenatt, da myriader av engler åpenbarer seg over Betlehemsmarkene. De fullbyrdet sannelig Guds ord, alle de profetiske utsagnene om Hans første komme, var de medvirkende vitner til.

Og slik vil det også være ved Hans andre komme. Åpenbaringsboken forteller oss mye om både engleaktiviteten foran Guds trone, men også om englene som skal tjene Herren og fullbyrde Hans ord ved Hans andre komme.

De er mektige, disse englene. Veldige i styrke og i antall. Og alle som en lovpriser og tilber Herren. Alle disse som står foran Herrens ansikt og som kjenner duften av røkelse i tronrommet, og som venter på å bli sendt ut på oppdrag:

"Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til flammende ild... Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" (Hebr 1,7 og v.14).

Ingen kommentarer: