torsdag, desember 01, 2016

Vårt unike kall

"Det hender så mange forferdelige saker hver dag så vi begynner å undre oss om det lille vi kan gjøre har noen betydning.

Når mennesker sulter bare hundre hundre mil herfra, når krigen raser på mange hold, når mengder av mennesker i byene våre er hjemløse, virker det vi gjør ganske så uten betydning. Slike funderinger kan lamslå og trykke oss ned.

Da er ordet kall viktig. Vi har ikke noe kall som handler om å frelse verden, løse alles problemer og hjelpe alle mennesker. Men hver og en har et unikt kall, i familien, i arbeidet, i verden. Vi må hele tiden be Gud hjelpe oss så vi klart ser hva som er vårt kall og gi oss kraft og troskap til å følge det.

Da oppdager vi at det å være tro i det lille er den beste legedommen for vår tids sår."

Henri Nouwen (bildet) i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: