torsdag, desember 15, 2016

Gud vil fylle vår tomhet

"Vi er redd for tomheten. Spinoza taler om 'horror vacui' - redselen for tomheten. Vi synes om det å okkupere - fylle - hver stund og hvert øyeblikk. Vi vil være opptatte. Og om vi ikke er opptatt sørger vi for at vi er det. Vi fyller altså opp tomrommet allerede før vi i det hele tatt har nådd frem til det. Vi fyller dem med våre bekymringer med: Tenk om...

Det er veldig vanskelig å la tomrommene finnes i våre liv. Tomrom krever en villighet til å slippe kontrollen, en villighet til å la noe nytt og uventet skje. Det krever tillit, overgivelse og lydhørhet for Guds ledelse. Gud vil bo i tomrommet. Men så lenge vi er redde for Gud og for å la Ham handle med oss, overlater vi neppe tomrommet til Ham.

La oss be om å kunne slippe tak i frykten for Gud og ta imot Ham som er kilden til all kjærlighet."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: