torsdag, desember 08, 2016

Aksept

Det er fordi vi hører til sammen med andre og ser dem som brødre og søstre tilhørende en menneskehet at vi lærer ikke bare å akseptere dem som de er, med forskjellige gaver og kapasiteter, men lærer å se hver og en som en person med et sårbart hjerte.

Vi lærer å tilgi dem som sårer og avviser oss; vi ber om tilgivelse overfor de vi har såret. 

Ydmykt lærer vi å akseptere de som peker på våre feil og som utfordrer oss til å vokse i kjærlighet og sannhet. Vi støtter og oppmuntrer hverandre i vår reise til indre frihet. Vi lærer oss til å komme nærmere de som er svakere og mer sårbare, de som er syke eller går gjennom kriser eller sørger. Vi aksepterer våre egne svakheter og personlige begrensninger, vi oppdager at vi trenger andre og vi lærer å akseptere andre og takke dem."

Jean Vanier (bildet) i Becoming Human. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: