mandag, desember 26, 2016

Stefanusdagen: Evangeliet om Guds rike mer aktuelt enn noensinne!

Jeg blir mer og mer overbevist om at Bergprekenen er svært relevant i vår tid, at dens innhold gjelder her og nå og utgjør prinsippene for det evangeliet om Guds rike vi er kalt av Herren Jesus selv til å forkynne. Min djupeste lengsel er å se dette riket bryte fram og manifestere seg, og min sorg er at jeg kaster bort for mye tid til andre ting enn det som har med Guds rike å gjøre.

På denne minnedagen for kirkens aller første martyr, diakonen Stefanus, vil jeg minne om disse ordene:

'Våre mest vidunderlige møter var de hvor vi leste og samtalte om budskapet i Bergprekenen, hvis innhold demret i oss på en fantastisk  ny måte på den tiden. Vi følte ikke at det var Eberhard selv som snakket, men at ordene han talte kom til oss direkte fra Kristus. Begynnelsen av Bergprekenen, med de såkalte Saligprisningene, ordene om å elske sin fiende; Herrens bønn som Jesus lærte oss å be; de svært viktige bedende ordene: Be så skal dere få; ordene om å gi almisser, hvor den høyre hånden ikke skulle vite hva den venstre gjør; søken etter Guds rike og Hans rettferdighet, og løftet om at gjennom denne søken, vil 'alt det andre bli gitt dere', alt dette slo oss som lynet. Så gjorde også slutten på Bergprekenen: Den som hører disse ordene, og gjør etter dem er en vis mann.

Ja, noe nytt og overveldende kom over oss: vi følte at det var en ny periode i vår historie, en del av Guds historie som vi erfarte og følte at forventningen om det kommende Guds rike måtte fylle oss. Endelig hadde vi funnet et sted som kunne tilfredsstille vår hunger og tørst etter rettferdighet. 

Etter den urett vi opplevde under krigen og i tiden før krigen, brøt Jesu ord inn over livene våre som et tordenbrak. Vi følte at vi ikke lenger kunne leve et liv i den øvre middelklasse som vi var vant til og fremdeles fortsette med å forkynne Guds ord. Troen måtte bli til handling, og vi måtte gå nye veier."

- Emmy Arnold (bildet), gift med teologen og filosofen Eberhard Arnold, og medgrunnlegger av den anabaptistiske Bruderhof bevegelsen. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: