tirsdag, desember 27, 2016

Om å ha øye bare for Herren, del 3

Her er tredje del av artikkelen til Wade Taylor (bildet). Første del ble publisert 21. desember, og andre del 24. desember:

For mange av oss, når ting ikke går slik vi synes de burde, klager vi, og forteller Herren at Han skulle endre våre omstendigheter fordi vi gjør så godt vi kan. I stedet skulle vi møte Herren der vi befinner oss, og reise oss over denne situasjonen med en hjerteholdning av tilbedelse av Ham. Altfor ofte sutrer vi når vi blir presset i stedet for å tilbe Gud.

"Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på hans trone." (Åp 3,21)

Om vi skal bli overvinnere må vi først ha overvunnet noe. Måten vi forholder oss til våre problemer på har mye å gjøre med den guddommelige favøren som hviler over oss, og med oss som blir løftet inn i en ny sfære av åndelig liv og ansvar.

Mange undrer seg over hvorfor noen løftes inn i en høyere sfære av åndelig ansvar og guddommelig aktivitet, når det tilsynelatende ikke finnes noe i deres liv bakgrunn som skulle rettferdiggjøre at Herren har spesiell interesse for dem. Men sannsynligvis skjedde dette fordi Herren så et potensiale inne i dem, som ville manifestere seg gjennom trofasthet mot Ham når de går gjennom vanskelige situasjoner.

Når David var gjeter, visste Herren på forhånd hvordan han ville reagere når han gjemte seg bakerst i denne hulen.

"Utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod..." (1.Pet 1,2)

Alt det Herren gjorde var å sørge for en omstendighet som gjorde at David måtte gjøre et valg. I denne situasjonen av et intenst press, valgte han Herren: "En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg etter ..."

Også når det gjelder oss, sørger Herren for mange anledninger til å se hva Han vil gjøre. I sin forutviten vet Han, men vi må gjøre våre valg. Av den grunn lar Han oss gå gjennom mange prøvelser i den ene hensikt å istandsette oss (utvide vår kapasitet) for en høyere hensikt.

Når vi ser i praksis at vi i prøvelsen søker Herren, så formes det en vei som leder oss til Gud, og som vil forløse oss i større grad inn i Åndens sfære. Andre vil nok ikke gjenkjenne at dette høyere nivået av en relasjon med Herren blir formet i oss, men vi vil vite det.

"Men du, når du ber, da gå inn i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare." (Matt 6,6)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: