mandag, desember 12, 2016

Alexander Schmemann - beder, liturg og teolog

I morgen er det ganske nøyaktig 95 år siden den ortodokse teologen Alexander Schmemann (bildet) ble født. I den økumeniske kommuniteten i Bjärka Säby, som jeg tilhører, feirer vi dagen en dag på forskudd. Årsaken til det er at 13 desember er Lucia-dagen, og markeringen av hennes matyrdag får da all oppmerksomhet. I anledningen jubileet vil det i januar neste år holdes et Alexander Schmemann symposium på Bjärka Säby hvor Johannesakademiet står som arrangør.

Hvem var så denne Alexander Schmemann? Han er en av de mest betydningsfulle personene for den økumeniske liturgiske fornyelsen på 1900-tallet. Schmemann ivret for å vende tilbake til kildene - til den tidlige kirkens liturgiske liv, og han bidro også til å vitalisere gudstjenestelivet i Den ortodokse kirke som han selv tilhørte.

Alexander Schmemann ble født i Tallinn i Estland den 13. september 1921 inn i en russisk emigrantfamilie. Hans bestefar hadde vært senator og et medlem av Det statlige rådet til tsaren og hans far offiser i Den keiserlige livvakt. Som barn flyttet han sammen med sin familie til Frankrike, hvor han til å begynne med gikk til en russisk skole. Under 2. verdenskrig studerte han ved Universitetet i Paris, hvor han skrev en oppgave om teokratiet og det Øst-romerske riket. I 1943 giftet han seg med Juliana Ossorguine. Han fikk tre barn med henne.


På bildet ser vi Alexander Schmemann sammen med kona Juliana.

I Paris var det et levende russisk emigrantmiljø. Mange av dem var teologer. Sentrum i dette emigrantmiljøet var det teologiske og ortodokse instituttet St. Serge. Dette ble et åndelig hjem for Schmemann og her studerte han teologi. Disse studiene ble fullført i 1945 og Schmemann ble ordinert til prest. En av de Alexander Schmemann studerte sammen med var Sergeij Bulgakov.Sergeij Bulgakov (bildet), ble også en svært betydningsfull ortodoks teolog og filosof, og disse to påvirket nok hverandre gjensidig.

I årene 1946-1951 underviste Schmemann ved St.Serge i kirkehistorie. I 1961 ble han invitert til å bli en del av fakultetet ved det prestisjefylte St.Vladimirs ortodokse teologiske seminar i New York. Året etter blir han dekanus, en stilling han hadde helt frem til sin død. Han var også professor ved Columbia University, New York University, Union Theological Seminary og General Theological Seminary i New York.

Ved St.Vladimir underviste Schmemann i liturgisk teologi og teologihistorie. Det er likevel interessant å merke seg at Schmemann ble stadig mer kritisk til de akademiske fagene, særlig den akademiske teologien. Det som det handlet om for ham og som gjorde troen levende var liturgien.

"Hvis folk virkelig feiret Påsken, Oppstandelsen, Pinsen og Døden, ville det ikke være behov for noen teologi," skrev han. Så la han til: "Her rommes all teologi! Den blir ikke bare åpenbart, den strømmer inn i hjerte og sinn."

Men Alexander Schmemann ble ikke innestengt i Den ortodokse kirke alene. Hans bøker ble lest i alle slags sammenhenger, og gjennom dem ble han et felleseie i kristenheten. Han var observatør ved Det andre Vatikankonsil, og hans russiske prekener ble kringkastet av Radio Liberty i mer enn 30 år. Disse prekenene fikk stor betydning for kristne i Russland som ble forfulgt for sin tros skyld.

Alexander Schmemann døde av kreft på sin fødselsdag, 13. desember 1983, 62 år gammel.Alexander Schmemann sammen med Aleksander Solsjenitsyn, som også var en ortodoks kristen.

Ingen kommentarer: