onsdag, desember 14, 2016

Vrøvl om Santa Lucia

Når man har levd såpass lenge som det jeg har får man seg av og til til å tro at man har hørt det meste, men det har man jo ikke. Det er stadig noe som forundrer. Som Facebook-meldingen jeg så i går om at Lucia og Lucia-festen er okkult, og at det er Lucifer - det vil si - djevelen som tilbes.

Så historieløs kan man altså bli og så mye vrøvl kan man tillate seg å servere, og attpåtil mene at det er Herren som har åpenbart dette for vedkommende!

La oss få fakta på bordet: Den historiske Lucia levde i Syrakus som ligger sørøst på Sicilia. Hun skulle giftes bort, men mannen som var pekt ut for henne, nektet å gifte seg med henne fordi hun var en kristen. Som hevn meldte han fra til myndighetene, og følgene av det ble svært dramatiske for Lucia. Hun ble torturert og drept. Dette skjedde under de voldsomme kristenforfølgelsene under den romerske keiseren Diokletian år 304.

Byen Syrakus var ingen liten by i kristen historisk sammenheng. Den hadde på denne tiden en av de største og mest levende menigheter i hele den kristne verden. Lucia skal ha tilhørt en svært velstående familie. Hun hadde dermed mulighet til å dele ut mat til de kristne som gjemte seg i byens katakomber. Det fortelles at hun hadde fått laget seg en krans av lys til å sette på sitt hode, slik at hun kunne bruke begge hendene til å hjelpe de trengende.

Lucia-festen er en av de få kristne martyrfestene vi har igjen i vårt protestantiske Norge. Lucia er absolutt verdt å minnes, særlig i en tid hvor så mange av våre brødre og søstre blir forfulgt og lider martyrdøden verden rundt. Lucia bringer lys til en mørk, mørk verden.

Ingen kommentarer: