torsdag, desember 29, 2016

Guds trofasthet og vår

"Når Gud inngår en pakt med oss, sier Han: 'Jeg skal elske dere med en evig kjærlighet. Jeg skal være trofast mot dere, selv om dere går fra meg, avviser meg eller forråder.'

I vår tid taler man ikke mye om pakt. Man taler om en kontrakt. Når man skriver kontrakt med noen sier man: Jeg skal oppfylle mine forpliktelser så lenge du oppfyller dine. Om du ikke holder dine løfter, holder ikke jeg heller mine.' Kontrakter brytes ofte på grunn av at partene ikke er villige eller klarer å holde seg til vilkårene. 

Men Gud har ikke skrevet noen kontrakt med oss. Gud har inngått en pakt med oss, og Gud vil at våre relasjoner med hverandre skal avspeile denne pakten. Det er derfor ekteskap, vennskap og fellesskap er ulike måter å gjøre Guds trofasthet synlig i livet vi har sammen."

Henri Nouwen (bildet) i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: