tirsdag, desember 27, 2016

En nasjonal bots- og bededag

Min store drøm er å gjenreise Bots- og bededagen - søndag 29. oktober - som en nasjonal bønnedag for alle landets menigheter. Med den åndelige tilstanden som Norge befinner seg er det ingen tvil om at vi trenger en slik dag.

I går leste jeg på nytt erklæringen som president Abraham Lincoln forfattet om en nasjonal bønnedag for Amerika. Jeg vil gjerne oppfordre mine bedende bloggvenner om å lese dette i bønn og etterpå ber jeg deg om å stå sammen med meg i å be om at vi nå gjenreise Bots- og bededagen her i Norge som en dag hvor alle landets kristne kommer sammen i sine menigheter for å ydmyke seg og be for vårt kjære fedreland:

En erklæring om en dags nasjonal ydmykelse gjennom faste og bønn

Ettersom Senatet i USA, ved ydmykt å anerkjenne Den Allmektige Guds overherredømme og rettferdighet i alle relasjoner blant mennesker som nasjoner, har de bedt Presidenten å utpeke og sette til side en dag for nasjonal bønn og ydmykhet.

Ettersom det er alle nasjoners og alle menneskers plikt, å stå i det rette avhengighetsforhold til den overstyrende Guds makt, bekjenne sine synder og overtredelser med ydmyk sorg, men likevel med en fast overbevisning be om ekte tilgivelse og nåde. Dette får vi del i ved å anerkjenne den herlige sannhet, proklamert ved Den Hellige Skrift  og bevist gjennom alle tider - bare de nasjoner blir velsignet som bekjenner at Herren er Gud.

Og, ettersom vi vet, ved Hans guddommelige lov, at nåde nasjoner og individer er gjenstand for straff og tukt i denne verden. På denne begrunn burde vi frykte at den tragiske ulykke som en borgerkrig representerer, og som nå avfolker vårt land, kan bli lagt på oss som en straff for våre overmodige synder. Dette skaper behov for en nasjonal reformasjon for oss som folk. Vi har vært mottakere av himmelens største gaver. Vi er blitt spart gjennom alle disse årene med fred og fremgang. Vi har vokst i antall, rikdom og makt som ingen nasjon noensinne. Men vi har glemt Gud. Vi har glemt Hans nådige hånd som har gitt oss fred, fremgang og styrke. Og så har vi forgjeves innbilt oss, i vår svikaktighet, at alle disse velsignelsene ble produsert ved vår egen overnaturlige visdom og fortreffelighet. Forgiftet av en ubrutt suksess, har vi blitt for selvtilfredse til å kjenne trang til forløsning og livsnødvendig nåde. Vi er for stolte til å be til den Gud som skapte oss! Det sømmer seg således for oss å ydmyke oss fremfor Den Allmektige som vi har fornærmet og bekjenne våre nasjonale synder samt be om renselse og tilgivelse.

Som en oppfølging av denne anmodningen, og fordi jeg fullt ut støtter Senatets synspunkt, proklamerer jeg med dette at vi skal reservere torsdag 30. april 1863, som en nasjonal bots-, faste- og bønnedag. Og jeg ber herved hele folket om at dere denne dagen avstår fra deres vanlige gjøremål. La denne dagen, på de ulike steder dere samles til gudstjeneste, enten offentlig eller privat, stå sammen og holde dagen hellig for Herren, og innvie oss til Ham og ydmykt ta imot det som Han måtte pålegge oss ved en anledning som denne.

Når vi gjør dette sant og ærlig, la oss da også hvile ydmykt i håpet vi har fått fra Ham, at et felles rop fra vår nasjon vil bli hørt og bevart med velsignelse, og ikke noe mindre enn tilgivelse for våre nasjonale synder samt gjenopprettelse av vårt oppdelte og lidende land til dets tidligere lykke, samhold og fred.

Som vitne på dette skriver jeg mitt navn og fester herved USAs segl på denne erklæring.

Gjort i byen Washington 30. mars 1863 i det 87. år i den amerikanske statens uavhengighet.

Abraham Lincoln
President

William H. Seward
utenriksminister

Kilde: Kongressens bibliotek, Appendix nr 19 i bind 12 i serien United States at Large. Gjengitt i Derek Prince: Historien formes gjennom bønn og faste. Derek Prince Ministries Norge, side 7-9.

Ingen kommentarer: