onsdag, desember 14, 2016

Iranske myndigheter konfiskerer retreatsted tilhørende pinsevennene

Iranske myndigheter har nylig konfiskert et retratsenter som eies av pinseretningen, Assemblies of God. De mener retreatsenteret er grunnlagt og drevet av den amerikanske spionorganisasjonen CIA.

Assemblies of God har eid dette retratstedet siden tidlig på 1970-tallet. Det ligger i Karaj. Assemblies of God startet sin virksomhet i Iran offisielt i 1979, så retreatsenteret har vært viktig for denne pinseretningen allerede fra starten av. Men Assemblies of God har intet organisatorisk samarbeide med den amerikanske pinseretningen med samme navn. I Iran går Assemblies of God under navnet "Filadelfia".

La oss be for våre forfulgte trossøsken i Iran.

Ingen kommentarer: