torsdag, desember 01, 2016

På randen av krig, del 16

Du lurer kanskje på hvorfor David Hofer og Michael Waldner fra Nord Amerika sammen med Hans og Emi-Margret (Arnold) Zumpe tok seg tid til å besøke Øst-Europa rett etter at de hadde opplevd at Rhön Bruderhof i Tyskland ble angrepet og oppløst av nazistene. Spesielt fordi broderskapet var i stor åndelig og økonomiske nød. Men alt dette gir mening hvis man ser nærmere på historien til Hutterite kommunitetene som forlot Russland (nåværende Ukraina) og dro til Amerika, noen år tidligere.

Michael Waldner (1878-1947), tjeneren som skrev denne beretningen, "På randen av krig", var født i Bon Homme kommuniteten i Sør-Dakota, bare fire år etter at hans foreldre Michael senior og Katherina (Stahl) Waldner hadde forlatt Russland til fordel for Amerika. I nærmere 400 år hadde Hutterianer kommnitetene i Europa lidd under ekstrem forfølgelse, tider med indre forfall og vekkelse. Iløpet av disse årene hadde et stort antall av medlemmene kapitulert og gått tilbake til Den romersk-katolske kirken. Sammen med dem, ble et stort antall Bruderhof (Anabaptist) kommuniteter tapt og et utellelig antall håndskrevne anabaptistiske dokumenter enten blitt konfiskert, permanent skjult eller destruert.

En trofast rest av hutterianerne i Russland holdt kontakten med sine frafalne medlemmer i Moravia, Øvre Ungarn (nå Slovakia), Siebenbürgen (nå den vestlige delen av Romania). En god del av disse frafalne medlemmene, sammen med sine barn og barnebarn klarte å rømme fra Øvre Ungarn og fant sin vei gjennom Tyskland og Polen til Russland. Drømmen disse Hutterianerne hadde, som nå bor i Amerika, var å knytte ny kontakt, tenne troens ild i hjertene til sine frafalne slektninger, og hvis det var mulig, å finne igjen de håndskrevne skriftene som var gått tapt.


Innsbruck i Tyrol, Østerrike. Jakob Hutter, og andre, gav sitt liv for Herren ved å bli brent festet til en påle på dette stedet (rett foran tårnet vi ser til høyre langt inne i bildet).

16.juli, 1937. David tok ansvaret for et bønnemøte før vi tok avskjed med Alm Bruderhof i Liechtenstein og overlot oss til Guds nåde og beskyttelse. Vi dro ned fra fjellet hvor en bil ventet på oss. Vi dro gjennom 16 tunneler og så mange frukthager. Buskapen gresset under trærne. Ved 18.00 ankom vi Zürich. Av familienavnene vi oppdaget her var det syv med etternavnet Stahls, to med navnet Waldner, 26 med navnet Walter, 29 med navnet Hofer, 26 med navnet Gross og en med navnet Kleinsasser.

17. juli ankom vi Wien, hovedstaden i Østerrike. Da hadde vi kjørt gjennom 17 tunneler. Det snedde. Ja, faktisk så langt som til Alm Bruderhof. På reisen passerte vi Innsbruck igjen. Denne gangen synes ikke fjellene så høye lenger. Det levde folk oppe i fjellene. De skar hvete med håndsigder.


Kitzbühel, et sted for tidlig anabaptistisk aktivitet i Østerrikes tyroliske alper - nå et verdensberømt sted for skisport.

Om kvelden kom vi til byen Kitzbühel hvor Hans Kral, en av de tidligere lederne, ble født. Den har 2000 innbyggere, tre kirker og en borg. I dalen flyter elva Salzach, så dalen kalles Salzachtal.

Ved 17.00-tiden kom vi til Salzburg som har 38.000 innbyggere. Her led 38 av våre kjære matyrdøden. På dette stedet så vi kuer med hvite striper, og skal du krysse jernbanen går det veier både over og under.

(fortsettes)

Dette er del 16 av artikkelserien til Peter Hoover. Første del ble publisert tirsdag 16.august, andre del onsdag 17. august, tredje del onsdag 21. august, fjerde del mandag 29. august, femte del onsdag 31.august, sjette del søndag 4. september, syvende del onsdag 28. september, åttende del onsdag 5. oktober, niende del mandag 10. oktober, del 10 torsdag 20. oktober. del 11 mandag 14.november, del 12 tirsdag 15. november, del tretten, onsdag 16. november, del 14 mandag 28.november og del 15 onsdag 30. november.  Artikkelserien er basert på dagboken til Michael Waldner fra 1937: 

Ingen kommentarer: