søndag, desember 25, 2016

Økende forfølgelse av husmenigheter i det sørlige India

Rapporter fra lederne i husmenigheter i Tamil Nadu, en stat i det sørlige India, om forfølgelse har økt dramatisk i det siste.

I følge lederne for disse husmenighetene har mobbing og direkte fysiske angrep fra hindu-radikale ført til at mange husmenigheter har sluttet med sin møtevirksomhet og mange kristne i denne indiske delstaten frykter for framtiden.

Pastor Arul Das sier til International Christian Concern at det som skjer i Coimbatore regionen i Tamil Nadu er annerledes enn det som skjer andre steder i India når det gjelder forfølgelsen av kristne. Angrepene er nemlig gjort lovlige av politiet. Kristne får ingen form for beskyttelse. Både politiet og myndighetene i denne delstaten samarbeider med de radikale hinduene.

En metode de radikale hinduene bruker er å presse de som eier hus fra å leie ut til husmenigheter. Dette skaper store problemer, forteller pastor Jeypal, som er sekretær for pastorfellesskapet til pinsevennene i Coimbatore. Mer enn 75 prosent av de 1.200 husmenighetene i delstaten holder til i leide hus og er derfor veldig sårbare overfor denne formen for angrep. Pastor Jeypal har fått merke dette selv. Press fra disse radikale hinduene har ført til at hans menighet har måttet redusere sin virksomhet betraktelig. Blant annet kan de ikke bruke musikkinstrumenter i forbindelse med søndagens gudstjenester. De klapper forsiktig til sangene, slik at de ikke skal forstyrre noen og dermed få klager som igjen kan føre til at de radikale hinduene dukker opp og stenger lokalet.

Andre husmenighetsledere forteller at radikale hinduer har sørget for å kutte strømmen og vannforsyningem til lokalet de leier. Andre rapporterer om trusler, vold og andre former for sjikanering.

La oss huske våre trossøsken i vår forbønn.

Ingen kommentarer: