onsdag, desember 28, 2016

Herren gav meg et profetisk ord for vår tid - gjennom en drøm

Tre ganger natt til lillejulaften så jeg i en drøm en skrifthenvisning fra Bibelen bli vist meg. Jeg så ikke hva som sto skrevet i dette verset, kun henvisningen. Den var understreket og det var brukt markeringspenn på henvisningen, slik at den skulle være synlig.

Jeg tror at Gud taler gjennom drømmer. Profeten Joel sier at en av kjennetegnene på den store utøselsen av Den Hellige Ånd i endens tid, er jo at "deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer" (Apg 2,17), og Elihu i Jobs bok forteller oss følgende: "Men en gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem..." (Job 22,14-17)

Gud har talt til meg gjennom drømmer før. Ved en anledning drømte jeg en drøm som tre forskjellige mennesker som ikke kjente hverandre, på tre forskjellige steder: Hedmarktoppen, Oslo og Hannover i Tyskland, gjenga for meg, uten at jeg hadde bedt dem om å gjøre. De sto rett foran meg og fortalte meg drømmen jeg hadde drømt. Det skjedde med noen ukers mellomrom og de hadde ikke vært i kontakt med hverandre.

Drømmer er så spennende at jeg i flere år har ført en drømmedagbok. Jeg skriver ned drømmen, dato og klokkeslett, og så ser jeg om ikke det kan være noe Herren vil vise meg gjennom disse drømmene. Jeg skriver ikke ned alle drømmer, for de fleste av dem har ikke noe med Herren å gjøre, men noen av dem er så spesielle at jeg spør Herren om det er noe Han vil vise meg gjennom dem.

Som nå - natt til Lillejulaften.

Skrifthenvisningen som ble vist meg tre ganger i denne drømmen var denne: 1.Pet 4,7. Henvisningen sa meg ingen ting, men når jeg våknet fant jeg med en gang frem Bibelen min for å lese det som sto der:

"For alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be."

Ved hvert årsskifte pleier jeg å be om å få et ord som skal være retningsgivende for mitt liv og for min tjeneste i det nye året. For min egen del er det ingen tvil om at det blir 1.Pet 4,7 for 2017. Det er ingen tvil om at vi lever i svært spennende profetiske tider, og er det noe jeg trenger å være så er det å være våken og bedende. Våk og be! sa Herren Jesus selv, når disiplenes øyne ble sløve av søvnen.

Jeg trenger mer årvåkenhet, mer sindighet! Tiden er forvirrende og krevende og vanskelig. Jeg kommer definitivt tilbake til 1.Pet 4,7 senere, nå ville jeg bare fortelle deg hvordan jeg fikk dette ordet - og jeg tror at det er Herren som taler klart og tydelig gjennom det for alle som vil lese.

Ingen kommentarer: