torsdag, desember 22, 2016

Sann gjestfrihet

"Hver god relasjon mellom to eller flere, det være seg vennskap, ekteskap eller fellesskap, skaper en plass der fremmede kan komme og vennskap utvikles. Gode relasjoner er generøse. Når vi kommer inn i et hjem og kjenner oss varmt velkommen, merker vi snart at det er kjærligheten blant dem som bor der som gjør gjestfriheten mulig.

Når det er stridigheter i hjemmet tvinges gjesten til snart å måtte velge side. "Står du på hans eller hennes side?" "Holder du med dem eller oss? "Liker du ham bedre enn meg?" 

Slike spørsmål blir til et hindrer for sann gjestfrihet, som jo bør innebære at den fremmede kan kjenne seg trygg og oppdage sine gaver. Gjestfrihet er mer enn et uttrykk for omtanke for gjesten. Det er også et uttrykk for kjærlighet mellom dem som er vertsfolket."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Billedtekst: Vennskapets ikon. Det forestiller Kristus og den hellige Mena.

Ingen kommentarer: