onsdag, desember 14, 2016

Toneangivende sørstatsbaptister tar oppgjør med ny-calvinismen

Presidenten for Southwestern Theological Seminary, Paige Patterson, (bildet) tar et kraftig oppgjør med calvinismen:

"Jeg vet at det er et ganske anseelig antall av dere som tenker om dere selv at dere er calvinister, men dere bør forstå at det er et kirkesamfunn som representerer dette synet, og det er presbyterianerne," sa Paige Patterson i en kommentar i forbindelse med en samling i kapellet til Southwestern Theological Seminary siste uken av november. Han la til:

"Jeg har stor respekt for dem. Mange av dem, ja, det store antallet av dem er brødre i Kristus, og jeg gir dem ære for deres standpunkt, men om jeg skulle ha et slikt standpunkt ville jeg ha blitt presbyterianer. Da hadde jeg ikke værende baptist, for baptistenes standpunkt i disse spørsmålene helt fra anabaptistenes dager, ja, egentlig helt fra Det nye testamentes tid, er veldig forskjellig.

Dette fremkommer i en reportasje fra Baptist News International.

Patterson var ikke alene om å markere forskjellen mellom calvinismen og baptismen. Taleren denne dagen var Rick Patrick. Rick Patrick er eksekutiv direktør for en gruppe som kalles Connect316. Denne gruppen ble grunnlagt i 2013 for å møte utfordringene som den nye calvinistiske bevegelsen representerer. Den har også noen få representanter i Norge.

Rick Patrick kaller den nye calvinistiske bevegelsen for en trojansk hest. For, i følge Patrick, handler ikke bare calvinismen eller ny-calvinismen om synet på frelsen eller på utvelgelsen, men på en rekke andre ting  Parrick, som er hovedpastor for First Baptist Church i Sylacauga, Alabama, sier det slik:

"Hvis vi ikke er forsiktige vil en myriade av beslektet tro og praksis tre inn i vår leir, gjemt inne i den trojanske hesten som calvinismen utgjør."

"Jeg glemmer aldri," sa Rick Patrick, "første gangen en calvinist så rett inn i øynene og sa at Gud elsker ikke alle mennesker. Jeg ble stum, og det skjer ikke ofte."

Ingen kommentarer: