lørdag, desember 17, 2016

Vietnam: Helsesituasjonen til fengslet luthersk pastor forverret

Helsesituasjonen til den fengslede lutherske presten Nguyen Cong Chinh (bildet) er i følge hans kone betydelig forverret. Blant annet er hans blodtrykk svært høyt. Han holdes i isolasjon og blir nektet den medisinen hans kone har sendt ham og blir gitt fordervet mat.

Pastor Chinh soner en dom på 11 års fengsel for å ha kjempet for religiøs frihet for minoritetsgrupper i bor oppe i det vietnamesiske høylandet.

For tiden holdes han i en isolat-celle som straff for at han har stått opp for rettighetene til andre fanger.

Tran Thi Hong besøkte sin ektemann 12. desember i Phuoc fengselet i Binh Duong. Hun sto ute i regnet i hele tre timer før fengselsmyndighetene fortalte henne at mannen hennes var blitt overført til Xuan Loc fengselet i Dong Nai provinsen. Det tok henne en hel dag å reise dit. Hun ble sjokkert over at mannen var blitt så dårlig. Tran Thi Hong er en modig kvinne. Hun snakket med fengselsmyndighetene og sa tydelig fra at hennes mann ikke hadde gjort noe galt. Han hadde stilt opp for mennesker som har fått sine menneskerettigheter krenket.

Pastor Chinh, som er 50 år, har i mange år kjempet for menneskerettighetene til etniske minoritetsgrupper som bor i høylandet i Vietnam. La oss huske ham i våre bønner.

Ingen kommentarer: