lørdag, desember 05, 2020

Berikende dagsretreat


Hvilken berikende dag dette ble! Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby, som jeg siden 2007 har vært en del av, først som novise og senere - i 2011 - som medlem, innbød til en retreatdag i dag, lørdagen før 2.søndagen i adventstiden. Det skjedde via zoom. Fra Slottskapellet kunne vi ta del i flere av dagens tidebønner, og to ganger i løpet av denne stille-dagen fikk i del i åndelig veiledning i form av to foredrag.

Først ute var kommunitetens tidligere preses, Peter Halldorf, som fra sitt hjem talte om betydningen av Salmenes bok som kirkens bønnebok. Som sedvanlig velformulert, djupt samtidig så praktisk og hverdagslig. Det fornyet min tro på tidebønnens pulsslag i eget liv, så vel som i kirkens bønneliv. Det finnes inte6t rikere enn å be Guds eget ord.

Andre foredraget ble holdt av nåværende vise-preses i vår kommunitet, Liselotte J. Andersson (bildet), som også er pastor i Equmenia-kyrkan:


Nå har jeg hatt den store gleden av å få lytte til Liselotte J. Anderssons varme, sjelesørgriske undervisning ved flere ganger. Den er nærværende, full av visdom og praktisk tilretteleggelse. Denne gangen var hennes tema: 'Duften av salighet', og hun tok utgangspunkt i flere av adventstidens vakre og ikke minst innholssmettede salmer fra Svenska psalmboken. Flere har vi også i den norske.

I dag føler jeg meg så velsignet, og ikke minst takknemlig for å tilhøre dette flotte fellesskapet. 

Ingen kommentarer: