tirsdag, desember 29, 2020

Profetisk: Barnet i krybben, del 4

Charles de Foucauld (bildet), bedre kjent som bror Charles av Jesus, en av det 19.århundres store kontemplative, som i mange år levde som eneboer blant muslimer i Nord-Afrika og endte opp sitt liv som martyr, var lille søster Magdeleines store forbilde. Jesus var alt for bror Charles. Jesus var hans store lidenskap. Som bror Charles bygget også lille søster Magdeleine sin spiritualitet på Jesus. 

Når lille søster Magdeleine snakket om Jesus som sitt store forbilde, så hun Jesus konkret foran seg: Som for eksempel som håndverker, som Marias og Josefs sønn, i deres enkle hjem i Nasaret, 30 år oppholdt Jesus seg her. År tilbrakt i en tilbaketrukket tilværelse. Bror Charles dro til Nasaret for å bo blant de fattige i byen. 'Den som vil følge Jesus, må finne den nederste plassen', sa han og lille søster Magdeleine fulgte etter. Hun fant alltid den nederste plassen, blant de fattige, de vergeløse, de marginaliserte. Gud var jo blitt menneske, født i et skur på Betlehemsmarkene. 

Lille søster Magdeleine er djupt grepet av Guds djupe kjærlighet til menneskene. Ifølge hennes biograf Angelika Daiker utlegger hun 'inkarnasjonens mysterium i alle dets aspekter: barnet i Betlehem, Jesu skjulte liv i Nasaret, hans liv på veiene og blant menneskene, hans lidelsesvei... Hun ser alle aspekter av hans liv i lys av inkarnasjonen og Guds menneskelighet.'

Den Gud som er blitt menneske, er selve utgangspunktet og målet for lille søster Magdeleine.

Vi har nå fulgt henne noen dager denne julen i 2020. Jeg håper du er blitt mer begeistret for barnet i krybben. Hos meg har det skapt en ny nysgjerrighet og lengsel etter å finne Barnet, bøye meg og tilbe det og la dette Barnet få forme mitt gudsforhold. Mer det, enn at jeg skulle formes av en 'troskjempe'. Jeg har funnet ut at jeg er ganske liten, skjør, redd, og at jeg ikke ønsker å komme med store, svulstige ord, men følge Barnet i et liv lagt i Guds hender i det jeg setter mitt liv til Guds nåde.

Jeg kommer garantert til å skrive mer om både lille søster Magdeleine og bror Charles av Jesus senere.

Ingen kommentarer: