onsdag, desember 02, 2020

De som vandrer i lyset fra Ditt ansikt - en bønn


Det går en pilegrimsskare

gjennom verden.

Det er de utslåtte, fattige, forkomne,

fulle av verkende og stinkende sår,

kryper de på svulne beinpiper.

og er bærere av djupe lengsler.

De kues, 

de har inen lobby, 

møtes av kulde og forakt. 

De stiler bakerst, 

alltid bakerst.


Blant disse, Herre, slo du opp ditt telt,

da du gjestet jorden. Du bodde ikke i

forgylte templer eller i rikmannsboliger,

men delte kår

med disse fattige,

forkomne og ringeaktige. 

Mens et stjerneskudd rapte

over himmelhvelvet

hadde du en stein som hodepute.


Hvem er disse,

de du kalte salige?

Det er de som vandrer

i lyset fra Ditt ansikt.


Gjøvik, 2.desmber 2020

Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: