søndag, desember 13, 2020

Profetisk: Issakars sønner - de som forstår seg på tidene, del 1


Vi lever i en tid hvor det er et stort behov for nådegaven til å skjelne ånder, for vår tid er en forvirringens tid kanskje fremfor noen annen. Tiden inneholder så mange røster. Noen roper, andre hvisker. Derfor trenger vi mennesker som forstår seg på tidene. Bibelen forteller oss om noen som gjorde nettopp det. Det var Issakars sønner. I oversettelsen fra 2011 kalles de Jissakars sønner. Vi leser om dem i 1.Krønikebok:

"Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre." (1.Krøn 12,32

Hvem var så Issakar?

Vi møter ham i 1.Mosebok, som niende sønn av patriarken Jakob, og og Jakobs femte sønn med Lea: 'Og Gud hørte Lea, hun ble med barn og fødte Jakob en femte sønn. Da sa Lea: Gud har gitt meg en bønn, fordi jeg ga min mann trellkvinnen min. Og hun kalte ham Issakar.' (1.Mos 30,18) Navnet Issakar minner om det hebraiske ordet for 'lønn'. 

Vi vet ikke så mye om ham. Han ble født i Paddan-Haram. Når Jakob flyttet til Egypt hadde Issakar fått fire sønner: Tola, Puva, Job og Simron. Helt mot slutten av Jakobs liv profeterer han over sine sønner. Om Issakar har han dette å si:

"Issakar er et sterkbygd esel som legger seg ned mellom innhegningene. Han så at hvilen var god og at landet var fagert. Da bøyde han sin rygg for å bære og ble en arbeidspliktig trell." (1.Mos 49,14-15)

Hva har dette å si profetisk for Issakar, og hans barn og deres barn igjen?

Kan det være at dette sier noe om at de som 'forstår seg på tidene' karakteriseres av at de er tjenere? Et esel brukes jo til å frakte ting. At dette er mennesker som har forstått seg på hvilens betydning. At tjeneste i Guds rike ikke starter med å gjøre, men å være? At menneskets første dag, ikke er arbeidsdagen, men sabbatsdagen! Og, sist men ikke minst, er at Issakar og hans barn er menn som vet hva det vil si å være ydmyke. Gud står den stolte imot, men det er den ydmyke som får nåde. Det står jo at Issakar bøyde sin rygg, og ble en trell.

Til det siste: Skal vi bli brukbar i Herrens tjeneste må vi alle oppleve å bli bøyd. Vi må alle gjenom tidelse. Den som skal være vektere for en nasjon, må alle gjennom ydmykelsens skole. Bare gjennom den kan vi lære å tjene.Stolte mennesker kan aldri bli mennesker som tyder tegn i tiden, da blir det for mye av deres egne tolkninger.

fortsettes

Ingen kommentarer: