mandag, desember 07, 2020

En gudfryktig presidents bønn


På grunn av uforutsette ting fikk jeg dessverre ikke skrevet om Finlands nasjonaldag i går, 6.desember. Det beklager jeg. Som forbeder synes jeg det er viktig å markere de nordiske nasjonaldagene. Vi bindes jo blant annet sammen av våre korsmerkede flagg. en finsk Facebook-venn la i går ut en bønn som Finlands president under Den finske vinterkrigen, Kyösti Kallio, ba offentif over radio. Det er en sterk bønn, som jeg har valgt å oversette til norsk. Så godt og velsignet for en nasjon når den har gudfryktige statsledere! Historien om president Kallio er forøvrig svært dramatisk: Høsten 1940 ble han rammet av to slagtilfeller. Det siste under avskjedsseremonien for ham den 27.november på Helsingfors jernbanestasjon. Øverstebefalende Carl Gustav Emil Mannerheim, som skulle bli Finlands president fra 1944, hjalp Kallio inn i en jernbanevogn der han så døde.

Her er den bønnen Finlands president ba over radio. Når jeg leser den i dag, slås jeg av den gudsfrykten denne mannen hadde og hvilken åndelige forståelse av sin samtid. Flere av formuleringene i denne bønnen ville skapt stor oppstandelse om en president ordla seg slik i dag. Det sier mye om vårt frafall fra troen:

"Vår himmelske Far, se i nåde til vårt vårt folk. Du har skapt oss og elsker oss. Du ser at, vi er i den største fare. Derfor ber vi deg; Herre, hjelp oss i vårt behov og ikke la oss gå til grunne. Gi oss nåde til å omvende oss fra syndens og lovløshetens stier, som fører vårt land til ødeleggelse.

Herre Jesus Kristus, uten deg er vi maktesløse foran de destruktive kreftene som oversvømmer folket vårt og forgifter dem. Derfor skryter vi av din seier over onde ånder, hvis innflytelse blir sett hver dag offentlig i ord og bilde. Herre, på Golgata's kors har du overvunnet mørkets krefter. De må vike selv i dag, for vi opphøyer Ditt navn over dem. Vi tror på dette, for selv i dag kan vi beskytte mennesker mot satanisk villfarelse. Herre, nåde oss!

Hjelp oss gjennom Din Hllige Ånd å kjempe mot synd i våre egne liv og være standhaftige til enden. Gjør oss til et tegn på din frigjørende nåde. Fyll oss med din kjærlighet slik at vi holder dine bud. Måtte din kjærlighet være kraften i oss som overvinner mørkets krefter over vårt folk.

Herre Jesus Kristus, vi kan gjøre alt i deg, vi tror på det. Vær nådig med oss. Amen. "


Billedtekst: President Kyösti Kallio. Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: