mandag, desember 14, 2020

Kristus - den evige Sønnen, et djupdykk i Johannes-prologen, del 11


Den nye fødsel er og forblir både et stort under og et stort mysterium! I Johannes-prologen heter det at et Guds barn, ikke er 'født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.' (Joh 1,13) Den er med andre iord ikke skjedd på menneskelig vis eller er et menneskelig påfunn. Den nye fødsel er fra begynnelse til slutt designet av Gud. Den nye fødsel er heller ikke noe mennesker kan manipulere. Den er geniun himmelsk. Den består ikke av noe menneskelig.

Apostelen Peter omtaler 'den nye fødsel' slik: 'For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir,' (1.Pet 1,23) Den nylig avdøde og høyt respekterte bibellæreren David Pawson, påpeker i en av sine bøker: 'The Normal Christian Birth', at en hel rekke problemer oppstår i manges kristenliv, fordi utgangspunktet er feil. De er ganske enkelt ikke blitt født på ny. De har antatt den kristne tro på en intellektuell måte, eller er kristne på grunn av tradisjon eller kultur, ikke fordi de en dag ble født på ny!

Det er Johannes som har med historien om en av jødenes rådsherrer, fariseeren Nikodemus. Til denne mannen sier Jesus:

"Sannelig, sannelig sier jeg dere: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.' (Joh 3,3)

Med andre ord, sier Jesus - det er en betingelse for å se og bli en del av Guds rike, og det er at man må bli født på ny, 

Hvordan kan dette skje, undress Nikodemus, og tenker på en vanlig fødsel. Men det er ikke er ordinær, menneskelig fødsel, Jesus sikter til. Han tenker på en guddommelig!

'Sannelig, sannlige sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan en ikke komme inn i Guds rik.' (v.5) 

Hver gang Jesus skal si noe som er svært viktig, bruker Han dette ordet 'sannelig', og begge gangene Han snakker om den nye fødsel, sier Han dette ordet to ganger - etter hverandre. Det er som for å understreke at dette må dere virkelig få med dere. 

Er du født på ny? 

fortsettes

Ingen kommentarer: