torsdag, desember 17, 2020

Profetisk blåmandag


Nå har jeg absolutt tro på at Gud har satt profeter i Kristi kropp, og at Gud har gjenreist det profetiske embetet de senere årene. Jeg kjenner noen profetiske røster, med integritet og karakter, ikke bare karisma. Men jeg tror vi må være ærlige nok til å si at 2020 ble på så mange måter det jeg vil kalle en profetisk blåmandag. Få, om noen, av de mest proffilerte av de som kaller seg selv 'profeter' forutså Covid-19 pandemien. Tvert imot var det ikke måte på hvor positivt og fremgangsrikt 2020 skulle komme til å bli! Få, om noen, av disse 'profetene' forberedte oss på vanskelige tider og harde prøvelser. De 'profeterte' nok i beste mening, men hadde de virrkelig hørt fra Herren? Hadde de oppholdt seg i Herrens råd og fått befaling om å gi videre et ord fra Herren selv?

Personlig er jeg skeptisk til 'profeter' som alltid har et ord fra Herren. Noen deler daglige 'profetiske' ord på neetet, og noen tilbyr en personlig 'profeti' til alle som kommer til deres møter. Det mest absurde jeg har sett er når noen til og med gamber med penger, når de satser på av de mange profetiene rundt Donald Trump er ekte vare. Da b llir det som trollmannen Simon, vi leser om i Apostlenes gjerninger, som trodde han kune kjøpe Den Hellige Ånds gave for penger. For flere av disse Trump-profetiene har jo slett ikke gått i oppfyllelse, heller tvert imot.

Profeten Agabus hører med til en rekke profeter som nevnes i Det nye testamente. Han kommer med to alvorlige profetiske budskap. I det ene advarer han mot en kommende hungersnød, og i det andre profetiske busskapet advarer han apostelen Paulus om det som vil komme til å skje om han reiser til Rom.

Det er klart Kristi kropp trenger slike profetiske røster! Det er klart Kristi kropp trenger profeter. Men nå må vi våge å være edruelige og prøve disse profetiske budsskapene, og være villige til å erkjenne at noen av dem er feil. Det er dermed ikke sagt at de er falske de profetene som har profetert. Det er nok mer snakk om umodenhet og iver, og behovet for å være relevant. For med alt annet i dag er et et press på å levere, og det kan bli en snare for den profetiske tjenesten.

2021 - man behøver ikke være profet for å si at det kommende året vil skape bølger. Jeg er sikker på at at Herren har noe å si til sin kropp, gjennom den gaven profeter er til Kristi kropp. Men det er stor forskjell på et ord født i Herrens fortrolige råd og lykkeprofetier. En sann Herrens profet er formet i ensomheten og stillheten i ørkenen, er vel kjent med Kristi lidelsessamfunn og går garantert ikke rundt med visitkort i lomma hvor det står 'profet'. 

Ingen kommentarer: