tirsdag, desember 08, 2020

Kristus - Den evige Sønnen, et djupdykk i Johannes-prologen, del 5


 'I ham var liv, og livet var menneskenes lys...' (Joh 1,4) 

Mennesker som fikk oppleve Jesus forkynne ble slått av hans undervisning. Et slikt vitnesbyrd finner vi flere steder i evangeliene. Og vi som leser evangeliene i dag, har noe av den samme opplevelsen. Skjønnheten i ordene, djupene, høyden, rekkevidden! Den forvandlende makten. Men det er mer enn det! Utstrålingen av Hans liv! Det livet, i seg selv, er det sterkeste vitnsbyrd av dem alle. Dette livet, det er menneskenes lys.

Jeg tenker på martyren Polykarp, som hadde vært en disippel av nettopp Johannes. Han endte sitt liv som martyr, trolig i år 156, slik det fortelles i et brev fra forsamlingen i Smyrna, et skrift som vanligvis kalles Polykarps martyrium. Dagens for hans martyrium er satt til 23. februar. Det fortelles at etter at han ble arrestert og ført ut på arenaen hvor han skulle henrettes, kom det en røst fra himmelen som sa: "Vær sterk, Polykarp, vis deg som en mann!" Ingen så den som talte, men de som var rundt Polykarp den dagen hørte stemmen. Den romerske prokonsulen forsøkte flere ganger å få Polykarp til å fornekte troen på Jesus. Han sa blant annet: "Sverg, så skal jeg løslate deg; hån Kristus." Til dette svarte Polykarp: "I 86 år har jeg tjent Ham og Han har aldri gjort meg noe ondt; hvordan skulle jeg da kunne spotte min konge som har frelst meg?" 

For Polykarp var Jesu liv blitt hans lys.

'Jeg vet det er mznge mennesker som syntes at det er ganske enkelt å tro at Gud er evig -men tvert om vanskelig å tro at Gud har lagt evigheten ned i deres hjerter,' skriver A.W Tozer og legger til: 'Jeg har lenge insistert på at om vi hadde større mot ville vi oftere ha forkynt om Guds bilde i mennesket - og med det mener jeg ikke å si at mennesker som er omvendt allerede er frelst.'

Det fjerde evangeliet både begynner og slutter med livet. Her helt i begynnelsen leser vi at i Jesus er livet, - legg merke til at jeg understreker 'i Jesus' - og helt mot slutten av evangeliet ser vi at hensikten med at Johannes skriver, er at menneskene skulle tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at vi ved troen skal ha liv i Hans nvn, jfr Joh 21,31. 

Det lys som Jesu liv bringer, er også det lyset som får kaoskreftene til å flykte. I skapelsesberetningen flytter Gud på det mørke, uformelige kaos, når Han sa: 'Det bli lys!' Jesus er Guds lys, jager også bort mørket fra menneskene. To ganger kaller Jesus seg for 'verdens lys' (jfr Joh 8,12 og 9,5). Dette lys kan være i menneskes barn (jfr Joh 11,10), slik at de kan bli lysets barn (jfr Joh 12,36). I Joh 12,46 sier Jesus: 'Jeg er kommet som lys til verden.'

fortsettes 

Ingen kommentarer: