mandag, desember 21, 2020

Profetisk: Issakars sønner - de som forstår seg på tidene, del 2


I forrige artikkel så vi på Issakars opprinnelse, og betydningen av hans navn: ''han kommer med lønn'. Men det er hans barn, hans etterkommere, som er av særlig betydning i denne konteksten. Om dem leser vi i 1.Krøn 12,32:

"Av Issakars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre."

Det området som tilfalt Issakar og hans stamme i Kanaan - Løffteslandet - ble begrenset i sør av Manasse, i øst av elven Jordan, i nord av Asers og Sebulons stammmeområde, og i vest trolig av Karmel-fjellet. Det  var ikke snakk om et stort område, men det var svært fruktbart. Ved mønstringen av Israels stammer i Sinai-ørkenen, hadde Issakars stamme 54.400 stridende menn over 20 år. Mot slutten av ørkenvandringen hadde antallet stridende menn vokst til 64.300, og Issakar holdt nå tredjeplassen - mot tidligere femteplassen - blant Israels stammer. På Davids tid var det totale antallet av Issakars ætters menn, beskrevet som 'veldige stridsmenn'.

Hva forteller dette oss?

Fruktbar jord og forøkning av antallet stridsmenn var et tegn på at Guds velsignelse hvilte over Issakars ætter. De opplevde å ha Guds favør. 

Fra forrige artikkel vet vi at Issakar 'er et sterktbygd eselæ og at han 'bøyde sin rygg for å bære'. Med ydmykhet og tjersinn følger det velsignelse. Gud sår som kjent den stolte imot, men den ydmyke får nåde. Så når landet skulle inntas ble Issakars ætt tildelt et frodig landområde. Ydmyker vi oss, bøyer vi oss for Gud, følger Guds velsignelse med. 

De veldige stridsmennene skal vi se nærmere på i neste artikkel. Den første artikkelen i denne serien ble publisert, søndag 13.desember.

fortsettes

Ingen kommentarer: