onsdag, desember 30, 2020

En martyr for kirkens frihet og selvstendighet


I går var det på dagen 850 år siden erkebiskopen av Canterbury, Thomas Becket, ble myrdet mot slutten av kveldsgudstjenesten i den store katedralen i Canterbury. På kongens befaling. Det skjedde 29. desember 1170. Nå var kong Henrik II og Beckett i utgangspunktet gode venner, men de kom på kant med hverandre da Becket ble utnevnt til erkebiskop. Fra da av satte Becket seg som mål å forsvare kirkens selvstendighet i forhold til kongsmakten.

På synoden i Clatendon i 1164 krevde kong Henrik II at geistlige skulle kunne dømmes av en verdslig rett, og innskrenket dermed den kirkelige jurisdiksjon, men erkebiskop Becket nektet å anerkjenne synodens beslutninger og flyktet til Frankrike. Dette skapte store spenninger mellom kirke- og statsmakten. Seks år senere klarte de å komme frem til et forlik og erkebiskopen kunne vende hjem fra sitt eksil. Men det varte ikke lenge før striden brøt ut igjen, og denne gangen viste kongen sin brutale makt. Han sendte ut fire riddere, til Canterbury og ridderne drepte erkebiskop Becket på trappetrinnene opp til høyalteret til katedralen.

Drapet på erkebiskopen av Canterbury vakte stor oppmerksomghet i hele Vest-Europa. Becket hadde etter det historien forteller hatt mulighet til å flykte, men valgte å ofre livet for kirkens frihet. 

Ingen kommentarer: