tirsdag, desember 29, 2020

Hvilket bilde har jeg av Gud?


Hvilket bilde har jeg av Gud? Hvilket bilde har jeg av meg selv?

I dene romjulen har jeg tenkt mye på noe den svenske retreatlederen, forfatteren og åndelige veilederen Magnus Malm (bildet) har skrevet:

"Jeg oppdaget også at åndelig veiledning oftere dreier seg om å hjelpe mennesker ut av en åndelighet enn inn i en. Vi har ofte forbløffende seiglivede forestillinger om hva åndelighet går ut på, og disse viser seg vanligvis å være mer til hinder enn hjelp når man vil utvikle et personlig forhold til Gud." (Magnus Malm: De stumme bildene. Luther forlag 2003, side 5)

Det er en god investering for eget livs vedkommende når man bruker tid til å dvele ved hvilket gudsbilde man har, og hvordan dette gudsbildet former livene våre - og hverdagene våre. Jeg møter så mange som opplever at deres trosliv er et mas. Det er så lite hvile. Alltid noe man er misfornøyde med. Ikke minst en selv. Mange lever medckonstant dårlig samvittighet. De kommer til kort overfor egne krav. 

Kanskje vi burde tenke mer igjennom vår egen troshistorie det kommende året? Hva har preget våre liv? Hva har vært viktig? Hva har vært sant? Hvorfor er det blitt slik? Det er en spennende reise. Våger vi oss på den? 

Ingen kommentarer: