lørdag, desember 19, 2020

En fantastisk historie om hvordan forbønn fungerer


I dag vil jeg gjerne få dele med deg en spennende historie som har berørt meg djupt. Den ene er godt kjent vil jeg tro for de fleste av mine lesere, den andre hørte jeg for første gang i går kveld. 

Stedet er Kina. Året er 1997. Det er mai måned. Broder Yun (bildet) som, skulle bli kjent som 'Den himmelske mannen' sitter fengslet. Den kinesiske humenighetslederen får en klar og tydelig beskjed fra Herren: 'Stå opp og gå ut av fengselet!' Menneskelig sett var det umulig. Broder Yun forteller: 'Det var et sikkerhetsfengsel og mine bein var blitt knust i forbindelse mcd den torturen jeg var blitt utsatt for.  Jeg var omringet av redsel, men ville lyde Herren og i hvert fall forsøke. Jeg reiste meg opp og gikk gjennom fire låste dører og fordi 30 vakter. Ingen så meg! Når jeg kom ut hadde Herren bestilt en gul taxi til meg, jeg hoppet inn og dro derfra.'

Så til Sverige og den ukjente historien: Samtidig som dette skjer pågår det et bønnemøte et sted i Sverige. De som er til stede ber for broder Yun. I det øyeblikket broder Yun reiser seg opp på de beina som ikke skulle ha båret ham på grunn av at de var knust, og han går forbi fengselsvaktene, reiser en finsk kvinne seg opp på bønnemøtet. Hn roper ut: 'Nå kommer han ut! Akkurat nå ser jeg ham gå ut av fengselet!'

Det hører med til historien at den finske kvinnen aldri åpnet munnen sin på noen av de bønnemøtene hun deltok på!

En fantastisk historie om hvordan Herren handler når vi ber. Vi kan altså sitte et sted å be og be for det som skjer et annet sted i verden, og Gud gjør under. Akkurat det inspirerer meg!

Ingen kommentarer: